SÚŤAŽ: Na literárnych vlnách 2017

02.06.2017

Projekt "Podporujme slovenských autorov" vyhlasuje:

Súťaž "Na literárnych vlnách 2017"


v spolupráci s vydavateľstvom Elist a LaseGRay.
INFORMÁCIE: Literárna súťaž pre všetkých, ktorí sa venujú písaniu, či už amatérskemu, alebo profesionálne. Môžete sa zapojiť do tejto súťaže poslaním príbehu či básne na udelenú tému, ktorou je "Nepriateľ" v rozsahu maximálne 20 strán (poviedky) A4 s písmom Times New Roman s klasickým riadkovaním. V prípade poézie zašlite maximálne deväť strof s ľubovoľným počtom veršov. Práca, ktorú zašlete nesmie byť nikde predtým publikovaná. Práce treba posielať na e-mail: projekt.psa@gmail.com. Do predmetu dajte "Na literárnych vlnách 2017" a do správy uveďte svoje meno/prezývku, prehlásenie o tom, či súhlasíte, aby bola vaša práca zverejnená na blogu projektu, názov a krátku anotáciu príbehu. 

Čo môžete vyhrať? Bude ocenené len prvé miesto, ktoré získa pamätnú drevenú tabuľku od skvelých LaseGRay a knihu Pomsta prichádza potichu od Lucie Braunovej, ktorú do súťaže venovalo vydavateľstvo Elist. LaseGRay i Elistu vrelo ďakujem za sponzoring. Plus: každá práca, bude zverejnená tu na blogu projektu (preto potrebujem ten súhlas v maili).
Dokedy?

Do 19. júla 2017 do polnoci.